home >> diensten >> cursussenDIENSTEN

SysteembeheerDatacommunicatie

Telewerken

Online Backup

Advies en projectbegeleiding

Netwerkontwerp

Beveiliging

Cursussen

Verkoop hard- en softwareZOEKEN OP DEZE SITE


-
++ CURSUSSEN


Verlee Consultancy geeft cursussen voor automatiseringspersoneel en eindgebruikers op elk gewenst niveau. Verlee Consultancy heeft een eigen cursuslokaal in Den Haag. Het is ook mogelijk dat de cursussen bij u op kantoor gegeven worden. De exacte stof van de cursus wordt in overleg met u vastgesteld.

We geven cursussen voor automatiseringspersoneel over o.a. de volgende onderwerpen:

 • Beveiliging
 • Datacommunicatie voor systeembeheerders
 • Programmeren van Cisco routers


Twee voorbeelden van een cursus:


CURSUS datacommunicatie voor systeembeheerders

De cursus heeft tot doel om de cursisten vertrouwd te maken met de voor hen belangrijkste aspecten van datacommunicatie. De cursisten zullen leren om in een Windows 98/2000 omgeving TCP/IP te configureren en zij zullen een Cisco ISDN router leren installeren.

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
De volgende punten zullen aan de orde komen:

 • Uitleg van het OSI referentiemodel, dat tijdens de cursus als "kapstok" dient.
 • Soorten bekabeling: coax, utp, ftp, glas, draadloos
 • Ethernet principes (broadcasting, arp,enz.) en adressering
 • TCP/IP principe en adressering (nummerplan, klassen, subneting, private ranges), TCP/IP als protocol en als protocolstack in relatie tot het OSI model
 • wat zijn sockets en poortnummers, laag 7: Telnet, Ping, FTP, SNMP, BOOTP, …
 • TCP/IP op het Internet: Nameservers, routering, mailservers, WWW,
 • Routers: hoe werken ze, wat kunnen ze, hoe configureer je ze, welke types zijn er, wat kosten ze.
 • Routers: wat is Network Address Translation (NAT)
 • Demo: Een protocol-analyse met SMS netwerkmonitor van een PC die met het Intranet communiceert.
 • Beveiliging: PAP & CHAP, een firewall, encryptie
 • Praktijk: configureer Windows XP/2003 zodat er met een router ge-Internet kan worden
 • Praktijk: configureer een ADSL router zodat deze naar de ISP belt


CURSUS Internet

De cursus heeft tot doel om de structuur en de gebruikte technieken in het Internet duidelijk te maken.

Cursusinhoud
De volgende punten zullen aan de orde komen:

 • De organisatorische structuur van het Internet (welke organisaties zijn er, wie is verantwoordelijk, enz.)
 • De technische structuur van het Internet (o.a. een korte herhaling van het IP protocol)
 • Toegang tot het Internet (Providers, Slip en PPP, huurlijnen, ISDN, enz., enz.)
 • Hoe werkt DNS (Domain Name System)?
 • Hoe zit E-Mail in elkaar?
 • Hoe zit het World Wide Web in elkaar?
 • Beveiliging o.a. firewalls, cryptografie, certificaten, digitale handtekeningen, CA’s, VPN, SSL)