home >> diensten >> online backup techniekDIENSTEN

SysteembeheerDatacommunicatie

Telewerken

Online Backup

Advies en projectbegeleiding

Netwerkontwerp

Beveiliging

Cursussen

Verkoop hard- en softwareZOEKEN OP DEZE SITE


-
++ Online Backup TECHNIEK


Inleiding
Online Backup (ook “Backup Online”, “backup over Internet” of “remote backup” genoemd) is het systeem waarbij gegevens van een PC of server door middel van een programma (backup client) over het Internet worden verstuurd (gebackuped) naar een elders geplaatste backupserver. In het geval dat er op de PC of server gegevens verloren zijn, kunnen deze vanaf de backupserver over het Internet terug naar de PC gestuurd worden (ge-restored).

De systemen worden 24 uur per dag gemonitord.
Klik hier om real-time de status van de backupsystemen te zien.

Het maken van een backup
De computers waarvan een backup gemaakt moet worden, worden voorzien van client software. Deze client onderhoudt het contact met de, in een datacentrum geplaatste, backupserver. In de client kunt u (of Verlee Consultancy als u de dienst beheerd afneemt) een aantal zaken instellen, onder andere:

 • Welke bestanden moeten worden gebackuped
 • Wanneer de backup moet draaien (meestal ’s avonds en ‘s nachts als de Internetverbinding nergens anders voor wordt gebruikt en de meeste bestanden niet geopend zijn).
 • Hoeveel dagen bestanden bewaard moeten worden op de backupserver nadat ze op de computer zijn gewist of aangepast
 • Welke sleutel gebruikt moet worden voor het onleesbaar maken (versleutelen) van de gegevens voordat ze over het Internet worden verstuurd
 • Welk type versleuteling gebruikt moet worden (standaard AES)
 • Naar welke e-mail adressen de rapportage gestuurd moet worden
 • Of u ook op uw eigen computer een kopie van de backup bestanden wilt hebben

Nadat alles is ingesteld probeert de client vanaf het ingestelde tijdstip zoveel mogelijk bestanden naar de backupserver te krijgen, net zolang tot de ingestelde eindtijd bereikt is of tot hij alle bestanden heeft gehad. In veel gevallen zal het door tijdgebrek niet lukken om de eerste keer alle bestanden te backupen.

Een voorbeeld:
Stel dat u verbinding met het Internet heeft via een ADSL verbinding die 512kbps (Kilo-bit per seconde) kan uploaden (versturen naar het Internet). Dit komt neer op ongeveer 200 MB (Mega-Byte) per uur. Deze gegevens zijn dan al gecomprimeerd zodat de omvang van de bestanden op uw PC een flink stuk groter kan zijn. Als u de backup client instelt om tussen 21.00 uur en 7.00 uur te backupen, kan er in dit voorbeeld dus 2 GB (Giga-Byte) aan gegevens naar de backupserver worden gestuurd. Doordat er wat tijd verloren gaat met het coderen en comprimeren van bestanden ligt deze waarde in de praktijk rond de 1 tot 1,3 GB.

Als de backup niet in een keer voltooid is, gaat de client de volgende keer verder waar hij gebleven is. Dit herhaalt zich totdat er een complete backup heeft plaatsgevonden. Bij elke volgende backup worden alleen de gewijzigde bestanden opgeslagen. In veel situaties binnen het MKB gebeurt dit binnen een uur.
Na het voltooien van de backup wordt er een rapport naar het ingestelde e-mail adres gestuurd waarin onder andere wordt vermeld:

 • Welke nieuwe bestanden er gebackuped zijn
 • Welke aangepaste bestanden gebackuped zijn
 • Welke bestanden niet konden worden gebackuped omdat ze in gebruik waren
 • Wat de totale omvang is van uw gegevens op de backupserver

Als alles goed is ingesteld krijgt u iedere dag een e-mail waar in het onderwerp staat dat de backup geslaagd is.

Het terugplaatsen van bestanden
Als er gegevens van de PC verloren zijn gegaan, kunt u deze met de client terugplaatsen. Voordat het terugplaatsen begint, moet u in de client een aantal zaken opgeven, waaronder:

 • Welke bestanden teruggezet moeten worden
 • Van welke datum deze bestanden teruggezet moeten worden (standaard de meest recente)*
 • Of de bestanden naar de locatie waarop ze vroeger stonden moeten worden teruggeplaatst of naar een andere locatie

Nadat u dit heeft ingesteld, kunt u bestanden terugplaatsen. Overigens kunt u bestanden ook op een andere PC terugplaatsen. Dit gaat niet met de client maar via de website backup.verlee.nl (SSL beveiligd). Dit kan handig zijn als u niet op kantoor bent en toch dringend een bestand nodig heeft.

* Voordat u backups ging maken heeft u in de client ingesteld hoelang bestanden op de backupserver bewaard moeten worden. Standaard staat dit ingesteld op 90 dagen. Dit betekent dat als u een bestand dagelijks aanpast, er 90 versies van dit bestand op de backupserver staan.

De versleuteling
Alle bestanden worden voordat ze over het Internet gestuurd worden versleuteld. Dit gebeurt met het protocol AES. De sleutel is standaard gelijk aan het wachtwoord waarmee de client zich bij de backupserver aanmeldt. Dit wachtwoord is ook bekend bij Verlee Consultancy. U kunt de sleutel echter aanpassen. Als u dit gedaan heeft, wordt er bij het terugplaatsen van gegevens door de client om deze sleutel gevraagd. Let op: Als u deze sleutel kwijt raakt, zijn alle gegevens op de backupserver onleesbaar, dus waardeloos. Niemand, ook niet Verlee Consultancy of de Amerikaanse overheid, kan uw gegevens meer leesbaar maken.

De compressie
Om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk data over het Internet verstuurd hoeft te worden, comprimeert de backup software alle bestanden. Althans, doet een poging daartoe. Sommige bestanden, zoals tekstdocumenten of databases zijn namelijk prima te comprimeren. Andere, zoals muziekbestanden en afbeeldingen niet. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van verschillende bestandstypen met de bijbehorende compressieratio. Een ratio van 0% betekent dat het bestand niet te comprimeren is en dat het onverkleind over het Internet verstuurd wordt. Een ratio van 80% betekent dat slechts 20% van de werkelijke grootte van het bestand verstuurd hoeft te worden.
De waarden in de tabel zijn gebaseerd op bestanden van klanten van Verlee Consultancy.

Type bestand

Compressie ratio in %

Microsoft Word document (.doc)

85

Microsoft Excel document (.xls)

80

Microsoft Access database (.dbf)

74

Microsoft Exchange database (priv.edb)

30

Microsoft Exchange transactielog (.log)

80

Microsoft SQL database

80

MS Windows 2003 systemstate (.bkf)

65

Adobe Acrobat file (.pdf)

18

Tekst files zoals logfiles (.txt)

80

Bitmap files (.bmp)

40 tot 80

Dynamic Link Libraries (.dll)

50 gemiddeld

Programmabestanden (.exe)

55 gemiddeld

Film bestanden (.mpg)

9

Geluidsbestanden (.wav)

8

Afbeeldingen (.jpg)

0

Muziekbestanden (.mp3)

0

Het backupen van databases
De client heeft een aantal opties die het mogelijk maken om backups te maken van databases. De databases waar de client mee om weet te gaan zijn:

 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL
 • MySQL
 • Oracle
 • Lotus Domino / Notes

De opzet van Online Backup bij Verlee Consultancy
De primaire backupserver staat in het beveiligde datacentrum van XS4All in Amsterdam en is via een Cisco firewall verbonden met het Internet.
Deze backupserver is uitgerust met een drievoudige voeding. Er wordt gebruik gemaakt van RAID6 met hot-spare disken. Dit wil zeggen dat er twee disken kapot kunnen gaan zonder consequenties voor de gegevens of de werking van de server. Op het moment dat er een disk kapot gaat wordt automatisch een hot-spare disk ingezet die binnen enkele uren de taak van de kapotte disk volledig over heeft genomen. Tijdens dit proces blijft de server volledig operationeel.
Voor het geval er drie disken binnen een paar uur kapot zouden gaan, wordt de backupserver op zijn beurt weer gebackuped naar een tweede, met RAID5 uitgevoerde server. Deze bevindt zich bij PC-Extreme in het Tele2 datacentrum aan de andere kant van Amsterdam.

 • Hoofdpagina Online Backup
 • Online Backup FAQ
 • Prijzen van Online Backup
 • Een abonnement nemen op Online Backup