home >> diensten >> systeembeheerDIENSTEN

SysteembeheerVirtualisatieDatacommunicatie

Telewerken

Online Backup

Advies en projectbegeleiding

Netwerkontwerp

Beveiliging

Cursussen

Verkoop hard- en softwareZOEKEN OP DEZE SITE


-
++ SYSTEEMBEHEER


Het beheren van computernetwerken zorgt ervoor dat bestaande systemen blijven voldoen aan de wensen van de organisatie. Dit beheer kan op twee manieren plaatsvinden:
- Adhoc en
- pro-actief.

Bij adhoc beheer wordt er pas actie ondernomen als het computernetwerk niet meer (volledig) naar wens functioneert.

Bij pro-actief beheer worden signalen onderkend die er op duiden dat zich in de nabije toekomst een storing zal voordoen. Er kunnen dan tijdig maatregelen genomen worden. Voor deze vorm van beheer is het nodig dat er regelmatig controles op vitale delen van het computernetwerk worden uitgevoerd.

Goed systeembeheer is een combinatie van adhoc en pro-actief beheer: Er wordt pro-actief gewerkt, maar als zich een onvoorziene situatie voordoet, zoals een hardwarestoring, dan dient er adhoc zo snel mogelijk voor een oplossing gezorgd te worden.

Verlee Consultancy verzorgt systeem-
beheer voor organisaties van elke
omvang. In overleg met u wordt gezocht naar de beste manier van werken.
Mogelijkheden die hierbij ter sprake
komen zijn o.a:
- een prestatiecontract
- on-site support
- beheer op afstand
-
Online Backup