home >> diensten >> verkoop van hard- en software



DIENSTEN





Systeembeheer



Datacommunicatie





Telewerken





Online Backup





Advies en projectbegeleiding





Netwerkontwerp





Beveiliging





Cursussen





Verkoop hard- en software







ZOEKEN OP DEZE SITE














-








++ VERKOOP VAN HARD- EN SOFTWARE






Verlee Consultancy is een bedrijf dat zijn klanten automatiseringsoplossingen biedt. Als voor het uitvoeren van zo'n oplossing hard- of software nodig blijkt te zijn, dan kan Verlee Consultancy deze natuurlijk leveren.

U kunt bij Verlee Consultancy terecht voor de aanschaf van hard- en software. Wij leveren tegen gunstige prijzen alle producten die u wenst, van PC's en printers tot routers en firewalls, van Windows 2003 tot HP-Openview.

Ook kunt u ons de functionele eisen geven waar een product aan moet voldoen. Verlee Consultancy zoekt dan naar passende oplossingen.